Archiwum aktualno?ci Starsze wpisy 
Wielka Realizacja - „Mesj@sz” – Oratorium G.H. Haendla w aran?acji Sebastiana Lewickiego.
21-05-2013
W dniu 19 Maja firma NON wykona?a trudne zadanie nag?o?nienia oraz nagrania koncertu w którym 
udzia? wzi?li
  • Anna Serafi?ska
  • Monika Urlik
  • Micha? Ruda?
  • Krzysztof Matuszak

oraz Orkiestra MUSICAL ART i Chór Kameralny VOCAL ART.
Na scenie gra?o a? 60 muzyków.
W do?? trudnej akustyce Soko?owskiego Domu Kultury uda?o si? zmiksowa? d?wi?k prawdziwej orkiestry symfonicznej z pewnymi unowocze?nieniami. Firma wykorzysta?a ca?y zestaw niedawno zakupionych mikrofonów AT.
Po raz pierwszy firma mia?a do dyspozycji produkty  firmy ROLAND które to ?wietnie sprawdzi?y si? przy tak skomplikowanym przedsi?wzi?ciu kulturalnym. Relacja fotograficzna do zobaczenia w dziale GALERIA
http://www.youtube.com/watch?v=bxIZ3DIo1Nk

FIRMA NON DOKONA?A REJESTRACJI KONCERTU ZESPO?U WOKALNEGO `MODO MAIORUM`
28-03-2013
11 listopada 2012 roku. Firma NON Dokona?a rejestracji koncertu Pie?ni Patriotycznych
 wykonanych w  Ko?ciele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.
Wyst?pi? zespó? "Modo Maiorum" pod kierownictwem Micha?a Straszewskiego. 
Z koncertu Boles?aw Scholl w naszym studiu wyprodukowa? p?yt? audio CD z tego wydarzenia. 
FIRMA NON WYPOSA?A SAL? PRÓB ZESPO?U "THE ENGINEERS BAND"
23-03-2013
Politechnika Warszawska zleci?a firmie NON zaprojektowanie i wykonanie adaptacji akustycznej oraz dostarczenia i monta?u nag?o?nienia sali prób Reprezentacyjnego zespo?u "The Engineers Band " 
Firma zaproponowa?a szereg nowatorskich rozwi?za? z zakresu elektro-akustyki. Ca?o?? zosta?a zamontowana i przystosowana do obs?ugi bez profesjonalnego przygotowania. 
FIRMA NON ZAPRASZA NA KONCERT MARTYNY CIOK
11-03-2013
Firma NON zaprasza na
Koncert Dyplomowy Martyny Ciok

Koncert odb?dzie si? 16. marca 2013 roku w Bemowskim Centrum Kultury.
Zaczynamy o godzinie 19:00.     Wst?p jest wolny.
Adres ul.Górczewska 20 l Warszawa


Firma NON realizuje koncert oraz dostarcza:
Ustroje akustyczne. mikrofony, konsolet? FOH oraz Monitor, oraz system wielo?ladowej rejestracji Audio i Video oraz system monitorów osobistych IEM   
POWSTANIE NOWEGO DZIA?U W FIRMIE `NON`
10-03-2013
Firma wzbogaci?a si? o Ustroje Akustyczne. Od teraz mamy do zaproponowania Ekrany i Odgrody Akustyczne zwane potocznie Ekranami  z PLEXY. Daje to mo?liwo?? odseparowania g?o?nych instrumentów na scenie od pozosta?ych muzyków. 
Kolejn? nowo?ci? w firmie s? specjalistyczne Kotary Akustyczne daj?ce mo?liwo?? adaptacji akustycznej pomieszcze?. 
Po??czenie mo?liwo?ci odbijania oraz poch?aniania niechcianych d?wi?ków daje nam mo?liwo?? nag?a?niania trudnych akustycznie przestrzeni i scen, oraz zapewnienie  muzykom dogodniejszych warunków pracy. 
W celu zapoznania si? z naszymi nowo?ciami zapraszamy do nowego dzia?u
"AKCESORIA SCENICZNE"
 Starsze wpisy 

NON na Google+
Przewiń do góry ▲
Nagłośnienie Oświetlenie Nagrania
Galeria Intercontinental